Müdür Mesajı

Müdür Mesajı

İstanbul gelişim üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 2012 – 2013 eğitim – öğretim yılı, güz yarıyılında faaliyete başlamıştır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde faaliyet gösteren Enstitümüzde; Psikoloji, Klinik Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ekonomi ve Finans, Güvenlik Çalışmaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Yeni Medya İletişim ve Habercilik ve Sosyoloji olmak üzere toplam 11 Yüksek Lisans; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Finans, ve İşletme alanlarında 3 doktora programımız mevcuttur.

Küreselleşme süreci içinde, rekabetin üst düzeyde olduğu bir ortamda, vasıflı iş gücünün çok donanımlı ve farklılık ortaya koyabilecek düzeyde yeteneklere sahip olması gerekmektedir.

Bu anlayışla İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünün temel amacı, dünyada ve Türkiye’de her kurum ve kuruluşta görev alabilecek kariyerde ve vasıfta uzmanların yetişmesine destek olmak, gelişmiş ülkelerin tanıdığı yüksek lisans programlarıyla eş değer düzeyde mezunlar verebilmektir.

Lisansüstü programlarımızın diğer bir amacı da içsel ve dışsal faktörleri kavrayan, yönetsel fonksiyonları geniş bir perspektiften anlamaya çalışan, analitik düşünme metodolojisi ile analiz yapabilen, evrensel teorik bilgi yanında deneye dayalı bilgiler ışığında yeni ve yaratıcı bilgi üretebilen böylece iş hayatının olumlu gelişimine katkı sağlayabilecek profesyonelleri yetiştirmektir.

Enstitümüzün vizyonu; uluslararası düzeyde tercih edilen, üniversitelerarası iş birliğini oluşturan, yeniliklere öncülük eden, güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Seçmeli dersler, farklı uzmanlık alanları ve İstanbul Gelişim Üniversitesi farkıyla; yeni kariyeriniz üst yöneticilik ve akademisyenlik olsun. Sizleri, Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi ailesine katılmaya davet ediyoruz

Saygı ve sevgilerimle.

 

                                                                                                  Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ

                                                                                       Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01