Lisansüstü Kayıtlarımız hk.

Lisansüstü Kayıtlarımız hk.

01.06.2018 Cum 10:25

Tüm Lisansüstü programlara kayıtlarımız başlamıştır.

Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Kayıtları

T.C

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

2018 – 2019 BAHAR DÖNEMİ ERKEN KAYIT İLANI

 

 

A.     LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

a.   DOKTORA PROGRAMLARI

·           Ekonomi ve Finans

·           İşletme

·           Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

b.  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

·           Ekonomi ve Finans (Tezli/Tezsiz)

·           İşletme (Tezli/Tezsiz)

·           Psikoloji (Tezli/Tezsiz)

·           Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz)

·           Bağımlılık Psikolojisi (Tezli)

·           Görsel İletişim Tasarımı (Tezli/Tezsiz)

·           Sağlık Yönetimi (Tezli/Tezsiz)

·           Yeni Medya, İletişim ve Habercilik (Tezli)

·           Güvenlik Çalışmaları (Tezli)

·           Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz)

·           Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tezsiz)

·           Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tezsiz)

·           Sosyoloji (Tezli/Tezsiz)

 

 

 

B.     LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU TARİHLERİ

Erken Kayıt Başvuru Tarihleri:

Adayların 01 Aralık 2018 – 06 Şubat 2019 tarihleri arasında Kesin Kayıt İşlemleri bölümündeki evraklar ile birlikte şahsen veya noter vekili aracılığıyla başvurarak kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

 

C.     BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

1.    DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ ten en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puanını alınması gereklidir. (ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıldır).

Bütünleşik doktora için başvuracak adayların ALES’ ten 80 standart puana sahip olmaları istenir. Ayrıca lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora eğitimi için başvuran adayların, ana dilleri dışında, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi almaları gerekir. (Resmî dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça olan ülkelerden yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

06 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Doktora programlarına müracaat edebilirler.

Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için denklik ve/veya tanınırlık belgesi istenir.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulleri için denklik belgesi aranmaz. Başvuru sahipleri lisans ya da yüksek lisans diploması aldıkları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alırlar.

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Sosyal Bilimler Enstitüsünde eşit ağırlık veya sözel puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (Ales Puanının geçerlilik süresi 5 yıldır).

 

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 06.02.2019

BİLİM SINAVI , YAZILI ve MÜLAKAT TARİHİ : 07.02.2019

 

 

2.    YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Sosyal Bilimler Enstitüsünde eşit ağırlık veya sözel puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıldır).

·         Yükseköğretim Kurumunda başka Tezli Yüksek Lisans programına kayıt olmamak.

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

 

D.     KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

a. Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (Aslı)

b. Doktora için yüksek lisans ve lisans diploması,  (Aslı)

c. Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)

d. Askerlik Durum Belgesi, (Aslı) (Askerliğini yapmış olanlar için e-devletten alınan belge kabul edilmektedir. Askerliğini yapmamış olan öğrenci adaylarının askerlik şubelerinden son 6 ay içinde alınmış durum belgesi getirmeleri gerekir.)

e. Nüfus Cüzdan fotokopisi, (Yeni kimlik kartı ile kayda gelecek olan adayların nüfus kayıt örneği getirmeleri gerekmektedir.)

f. Fotoğraf, (4 adet vesikalık)

g. ALES Belgesi, (Sadece tezli yüksek lisans ve doktora programları için aranır. Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

h. YDS Belgesi, (Doktora programına asıl öğrenci olarak kabul edilen adaylardan aranır.)

i. YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenci adaylarından istenir.)

 

 

 

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenen Belgeler

 

a. Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavlarından C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmaları gerekir.

b. YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenci adaylarından istenir.)

c. Lisans Diploma ve Transkript belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi.

d. Pasaport

e. İkamet Tezkeresi

f. Fotoğraf ( 4 adet vesikalık)

 

E.    LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA UYGULANAN İNDİRİM ve BURS ORANLARI

Yüksek Lisans Programlarında Uygulanan İndirimler*

·         Ales 80 puan ve üzeri % 30*
·         İGÜ Ön Lisans mezunu Klinik Psikoloji Yüksek Lisans için %10. Diğer Tüm programlarda %40
·         İGÜ Lisans mezunu Klinik Psikoloji Yüksek Lisans için %25. Diğer Tüm programlarda %50
·         İGÜ Personeli (tam zamanlı) %50*
·         İGÜ Personel eşi ve çocuğu %30*

 
 

Doktora Programlarında Uygulanan İndirimler
·         Ales 80 – 89 puan %30
·         Ales 90 – 100 puan %40
·         Kamu personeli  %10
·         İGÜ Lisans mezunu %25
·         İGÜ Yüksek Lisans mezunu %20
·         İGÜ Lisans + Yüksek Lisans mezunu %50
·         İGÜ Personeli (tam zamanlı) %40
·         İGÜ Personel eşi ve çocuğu %25
·         Üniversitemizde ders verme koşulu ile ALES ve Yabancı Dil (YÖKDİL / YDS / TOEFL – İngilizce) puanı 80 ve üzeri adaylar %100**
 

 
 
 

Erken Kayıt İndirim Oranları*

 

Durumu ARALIK OCAK ŞUBAT
Tezli % 30 % 30 % 25
Tezsiz % 40 % 40 % 35
Doktora/Bütünleşik Doktora % 20 % 20 % 15

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Belirtilen indirim oranlarına Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı dahil değildir.

**Her bir Doktora programı için kontenjan iki kişi ile sınırlıdır.***İndirim oranlarına sbe.gelisim.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tezli programlar ve Doktora programlarında ALES not aralığına göre indirim oranı değişiklik göstermektedir. Bu süreçte en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

Not: Ücretler, Tezsiz Yüksek Lisans için 3 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Doktora için 8 yarıyıl, Bütünleşik Doktora için 10 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. ALES istenilmeyen lisansüstü programlarda ALES indirimi yapılmamaktadır. Yukarıdaki indirimlerin sadece birinden faydalanılabilir. Alan dışı başvuran adaylardan “Bilimsel Hazırlık” ücreti talep edilecektir.  

 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi

E5 Yanyol No:259 Avcılar / İSTANBUL

Telefon: 0 212 422 70 00 / 797

E-Posta: sbe@gelisim.edu.tr

https://www.gelisim.edu.tr

 

 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01