Doktora Tez İzleme ve Tez Önerisi Savunması başvuruları hk.

Doktora Tez İzleme ve Tez Önerisi Savunması başvuruları hk.

25.11.2019 Pzt

Doktora Öğrencilerimizin dikkatine:
 
Tez Önerisi Savunması ve Tez İzleme' ye girecek öğrencilerimizin başvuru dilekçelerini en geç, 13 Aralık 2019 Cuma mesai saati bitimine kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
 
(Önemli Not: 23-27 Aralık tarihleri arasında TİK ve Tez Önerisi Savunması tarihi kesinlikle alınamamaktadır.)
 
İlgili Yönetmelik Maddeleri : 
 
MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komite üyelerine dağıtır.
 
MADDE 24 – (2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

SBE Müdürlüğü

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01