HAKKIMIZDA

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, evrensel değerde bilgi üretmek, bilimsel aktiviteleri geliştirmek, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanacak bireyleri yetiştirmek ve yalnızca öğreten değil, aynı zamanda öğrenen bir yapı oluşturmaktır. Öğrencilerimizi, teknolojik, sosyal, kültürel ve evrensel değişimle, hızla ilerleyen global toplumda ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetenekle donatmak ve bu misyonu paylaşan bir toplum yaratmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerimizi, bizi uluslararası platformda mükemmelliğe ulaştıracak şekilde sürdürmekteyiz.