2016-2017 BAHAR KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

2016 – 2017 BAHAR DÖNEMİ ERKEN KAYIT İLANI

A.     LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

a.   DOKTORA PROGRAMLARI

·           Ekonomi ve Finans

·           İşletme

·           Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

b.  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

·           Ekonomi ve Finans (Tezli/Tezsiz)

·           İşletme (Tezli/Tezsiz)

·           Psikoloji (Tezli/Tezsiz)

·           Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz)

·           Bağımlılık Psikolojisi (Tezli)

·           Görsel İletişim Tasarımı (Tezli/Tezsiz)

·           Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Tezli/Tezsiz)

·           Yeni Medya, İletişim ve Habercilik (Tezli)

·           Güvenlik Çalışmaları (Tezli)

·           Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz)

·           Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tezsiz)

·           Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tezsiz)

·           Sosyoloji (Tezli/Tezsiz)

İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz) hariç, diğer programlar 20 kişilik kontenjan dolması halinde açılacaktır.

**Yüksek Lisans Programları İstanbul Avrupa yakası yerleşkesinde yürütülmektedir. (Kontenjan olması durumunda  Anadolu Yakası yerleşkesinde de programlar yürütülebilmektedir.)  

B.     LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU TARİHLERİ

Erken Kayıt Başvuru Tarihleri:

Adayların 16 Aralık 2016 – 16 Şubat 2017 tarihleri arasında Kesin Kayıt İşlemleri bölümündeki evraklar ile birlikte şahsen veya noter vekili aracılığıyla başvurarak kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

C.     BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

1.    DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ ten en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puanını alınması gereklidir. (2014 İlkbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

Bütünleşik doktora için başvuracak adayların ALES’ ten 80 standart puana sahip olmaları istenir. Ayrıca lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora eğitimi için başvuran adayların, ana dilleri dışında, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi almaları gerekir. (Resmî dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça olan ülkelerden yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

06 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Doktora programlarına müracaat edebilirler.

Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için denklik ve/veya tanınırlık belgesi istenir.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulleri için denklik belgesi aranmaz. Başvuru sahipleri lisans ya da yüksek lisans diploması aldıkları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alırlar.

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Sosyal Bilimler Enstitüsünde eşit ağırlık veya sözel puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (2014 İlkbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

2.    YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından Sosyal Bilimler Enstitüsünde eşit ağırlık veya sözel puan türünden en az 55 veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alınması gereklidir. (2014 İlkbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

D.     KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1.   Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (Aslı)

2.   Doktora için yüksek lisans diploması, (Bütünleşik Doktora için aranmaz). (Aslı)

3.   Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)

4.   Askerlik Durum Belgesi, (Aslı)

5.   Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

6.   Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)

7.   Resim, (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm”)

8.   Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı)

9.   Denklik ve/veya tanınırlık belgesi, (Yabancı uyruklu adaylar için)

10.   Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

1- EVRAK TESLİM FORMU

2- ÖZGEÇMİŞ VE KAYIT FORMU

3- İKAMET BEYAN FORMU

ALES Belgesi: (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

E.    LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA UYGULANAN İNDİRİMLER

a.    Yüksek Lisans programları için; (Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı altında açılan yüksek lisans programları hariç.)

·           Ales 80 puan ve üzeri % 30 

·           İGÜ Ön Lisans mezunu % 20

·           İGÜ Lisans mezunu % 25

·           İGÜ Ön Lisans + Lisans mezunu % 35

·           İGÜ Personeli (tam zamanlı) % 50

·           İGÜ Personel eşi ve çocuğu % 30

b.    Doktora Programları için;

·        Ales 80 – 89 puan arası % 25

·        Ales 89 – 100 puan arası % 30

·        Kamu personeli  % 10

·        İGÜ Lisans mezunu % 25

·        İGÜ Yüksek Lisans mezunu % 20

·        İGÜ Lisans + Yüksek Lisans mezunu % 30

·        İGÜ Personeli (tam zamanlı) % 40

·        İGÜ Personel eşi ve çocuğu % 25

Erken Kayıt İndirim Oranları (Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı altında açılan yüksek lisans programları hariç.)

 

 

Program

 

15-31 Aralık

 

1-15 Ocak

 

16-31 Ocak

 

Şubat

Yüksek Lisans / Tezli

%25

%20

%15

%10

Yüksek Lisans / Tezsiz

%40

%35

%30

%25

Doktora/Bütünleşik Doktora

%20

%15

%10

%5

 

 

 

 

 

 

 

*İndirim oranlarına sbe.gelisim.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tezli programlar ve Doktora programlarında ALES not aralığına göre indirim oranı değişiklik göstermektedir. Bu süreçte en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

Not: Ücretler, Tezsiz Yüksek Lisans için 3 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Doktora için 8 yarıyıl, Bütünleşik Doktora için 10 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. ALES istenilmeyen lisansüstü programlarda ALES indirimi yapılmamaktadır. Yukarıdaki indirimlerin sadece birinden faydalanılabilir. Alan dışı başvuran adaylardan “Bilimsel Hazırlık” ücreti talep edilecektir.  

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Cihangir mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1

Avcılar-İSTANBUL

Telefon: 0 212 422 06 70 / 797

E-Posta: sbe@gelisim.edu.tr

http://www.gelisim.edu.tr