BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAYITLARI AÇILMIŞTIR

 

 

Program Hakkında Genel Bilgiler

Madde bağımlılığı, tüm dünyada gittikçe önem kazanan bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Bağımlılık sorunuyla mücadele farklı disiplinlerin katılımıyla oluşan bir strateji gerektirir. Ülkemizde son yıllarda madde kullanımı ve buna bağlı sorunlar artış göstermektedir, ancak madde kullanım prevalansına dair veriler kısıtlıdır.

Yaygınlaşan madde kullanım sorunuyla birlikte önleme, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç da artmaktadır. Önleme çalışmaları toplumun farklı kesiminden farklı risk ve ihtiyaçları olan kişilere yönelik geliştirilen stratejik bir uygulamadır. Öğretmenler, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanları tüm dünyada önleme çalışmalarında özellikle rol oynayan meslek gruplarıdır.

Uyuşturucu ile mücadele acil eylem planı çerçevesinde ülkemizde bağımlılık alanında hizmet verecek yeni modellerin uygulanması planlanmıştır. Ancak bu hizmeti sunabilecek eğitimli ve deneyimli personeli son derece kısıtlıdır.

Bağımlılık sorunun bir başka boyutu ise hukuki yönü ve adli yaptırımlardır. Türk Ceza Kanunu’na göre uyuşturucu-uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak, satışını ve imalatını yapmak suç olarak tanımlanmış ve farklı cezalara tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, Denetimli Serbestlik uygulaması Adalet Bakanlığı bünyesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüklerince yürütülmekte, tedavi ihtiyacında sağlık kurumlarıyla iş birliği yapılmaktadır. Bu uygulamada yer alan personel psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, öğretmen gibi meslek gruplarından oluşmaktadır.  Madde kullanım yaygınlığındaki artış ve ceza kanunundaki yeni düzenleme sonucunda Denetimli Serbestlik uygulamasından yararlanacak kişilerin ve görev alacak personelin de sayısının artacağı öngörülmektedir.

Programın Amacı

Artan ihtiyaçlara rağmen, ülkemizde bağımlılık alanında deneyimli, bilgili, alanda uzman olan çalışanların yetersizliği önemli bir sorundur. Bağımlılık alanındaki araştırmalar hem nitelik hem sayıca halen istenilen düzeyde değildir.  Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda madde kullanan bireylerle çalışabilecek kişilerin önleme, danışmanlık, bağımlılık terapisi, rehabilitasyon, etik ve adli konularda müdahele gibi alanlarda eğitim alarak uzmanlaşmaları için  “Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans Programı” oluşturulması planlanmıştır. Bağımlılık psikolojisi yüksek lisans programının eğitim hedefleri; bağımlılık alanında temel müdahale becerileri edindirmek ve alanda araştırma tasarlama, sürdürme ve yayınlama becerisini geliştirmektir.

Programın Kapsamı

Programın kapsamı, madde kullanım bozukluklarında asgari lisans düzeyinde sağlık, sosyal ve fen bilimleri ile ilişkili olup, amacı bu konu ile ilgili ilgi ve deneyimi artırmaktır. İlişkili olacağı bilim dalları Tıp Fakülteleri, Hemşirelik, Edebiyat Fakülteleri (Psikoloji, Sosyoloji), Eğitim Fakülteleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık), Hukuk Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Polis Akademileri şeklindedir. 

Kimler Başvurabilir

  • PSİKOLOJİ MEZUNLARI
  • PDR MEZUNLARI
  • TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI
  • TUBİM MENSUPLARI 
  • POLİS AKADEMİSİ MEZUNLARI 
  • BAĞIMLILIK HEMŞİRELERİ

Başvuru ve kayıt için gerekli evraklar