TÜM LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

        20 Nisan 2016 Tarihinde yüyürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği' nin 12. maddesinin 1. bendi gereğince:

        2016 - 2017 Güz yarıyılı ve öncesinde kayıt yaptırıp, 2017-2018 Güz yarıyılı bitimine kadar mezuniyet işlemlerini başlatmamış ve daha önce kayıt dondurma yapmamış olan tüm TEZSİZ Yüksek Lisans öğrencilerimizin yarıyıl sonunda yüksek öğretim kurumu ile ilişik kesme işlemleri yapılacaktır.

        Bu süreçte mağduriyet yaşanmaması adına, Akademik takvimde belirtildiği üzere Güz yarıyılı Tez/Proje teslimi son tarihi olan 19 Ocak 2018 Cuma mesai saaati bitiminden önce, öğrencilerimizin Dönem Projeleri / Bitirme Projelerini teslim etmeleri, aksi halde üniversite ile ilişiklerinin kesileceğini belirtmek isteriz. 

 

İlgili Yönetmelik Maddesi : 

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 
 
SBE Müdürlüğü