JILIN ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROF. DR. WANG Lİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

Üniversitemiz; İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 
tarafından 13 Mart 2015 tarihinde düzenlenen “Güvenlik Çalışmalarında Yeni Kavramlar ve 
 
Çatışmalar” konulu uluslararası sempozyum kapsamında üniversitemizde bulunan, Jilin Üniversitesi 
 
öğretim üyesi Prof. Dr. Wang Li, üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü ziyaret etti. Siyaset Bilimi 
 
ve Uluslararası İlişkiler Doktora öğrencileri ile bir araya gelen Prof. Dr. Wang Li, Yrd. Doç. Dr. F. 
 
Zeynep Özkurt tarafından yürütülen “Bölgesel ve Uluslararası Örgütlere Karşılaştırmalı Bakış” dersine 
 
misafir akademisyen olarak katıldı ve “Çin ve Uluslararası Örgütler” konulu bir konuşma yaptı. Prof. 
 
Dr. Wang Li konuşmasında, Çin’in uluslararası sistemdeki konumunu tarihsel bir yaklaşımla ele aldı ve 
 
bu süreçte ülkenin dış politikasında yaşanan değişimleri, Çin’in uluslararası örgütlerle olan 
 
bağlantılarını, işbirlikleri ve karşılıklı tehdit algılamaları kapsamında değerlendirdi.
  Fotograf Galerisi