Öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası Yayınları

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı öğrencilerimizden Ali Açıkgöz'ün "Uygur Kimliğinin Oluşumunda Din Faktörü" adlı makalesi Asia Minor Studies - International Journal of Social Sciences'da yayınlanmıştır.

        İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Adem YAZIR' ın "Demokratik Siyasal Kültürün Gelişmesinde Yerel Yönetimler" adlı makalesi TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisinde yayınlanmıştır. (ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35)

        İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Gülay TAMER' İn "Women’s Entrepreneurship in Turkey Compared to the world " adlı makalesi İnternational Conferance on Eurasıan Economies  USSIA (paper ID:648)yayınlanmıştır.

        İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Hamdi AYDIN'ın "Türkiye'nin Ekonomik ve Ticari Ortakları İçinde Rusya'nın Yeri" adlı makalesi International Conference on Euroasian Economies 2017 bildiriler kitabında yayınlanmıştır. (Beykent University Publication No: 122; Yıl: 2017; ISBN: 978-975-6319-32-1)

        İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden İlker ASLAN'ın "Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi" adlı makalesi Journal of Social & Humanities Sciences (JSHSR)' da yayınlanmıştır. (ISSN: 2459-1149; Yıl: 2017; Vol. 4; Issue: 15).

         İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Ali DOĞANAY'ın "Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama" adlı makalesi hakemli Yalova Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmıştır. (ISSN: 2146-1406; Yıl: 7; Sayı: 12; Mayıs 2016 - Ekim 2016; Sayfa: 324-348)