Öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası Yayınları

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı öğrencilerimizden Ali Açıkgöz'ün "Uygur Kimliğinin Oluşumunda Din Faktörü" adlı makalesi Asia Minor Studies - International Journal of Social Sciences'da yayımlanmıştır.

        İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Adem YAZIR' ın "Demokratik Siyasal Kültürün Gelişmesinde Yerel Yönetimler" adlı makalesi TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisinde yayyımlanmıştır. (ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35)

        İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Gülay TAMER' İn "Women’s Entrepreneurship in Turkey Compared to the world " adlı makalesi İnternational Conferance on Eurasıan Economies  USSIA (paper ID:648)yayyımlanmıştır.