MİSYONUMUZ

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, evrensel değerde bilgi üretmek, bilimsel aktiviteleri geliştirmek, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanacak bireyleri yetiştirmek ve yalnızca öğreten değil, aynı zamanda öğrenen bir yapı oluşturmaktır. Öğrencilerimizi, teknolojik, sosyal, kültürel ve evrensel değişimle, hızla ilerleyen global toplumda ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetenekle donatmak ve bu misyonu paylaşan bir toplum yaratmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerimizi, bizi uluslararası platformda mükemmelliğe ulaştıracak şekilde sürdürmekteyiz.

 

VİZYONUMUZ

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak, Türkiye'de birinci sırada ve Avrupa'nın saygın sosyal bilimler enstitüleri arasında yer almaktır. Bu yolda; Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalınarak, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının ve iş dünyası ile işbirliğin varolduğu, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin Üniversitemizin vizyonu ile özdeşleştiği, kurumsal bir yapıyı hedeflemekteyiz.