T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İDARİ KADRO

 

 

 

Prof. Dr. Nezir KÖSE

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Öğr. Gör. Ömer MEŞEDİLCİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.

 

Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNAL

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.

 

Elif Nur SUALP

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteri

 

Muhammet Salih YİĞİT

Sosyal Bilimler Enstitüsü Memur

 

Buse ADIGÜZEL

Sosyal Bilimler Enstitüsü Memur