T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İDARİ KADRO

 

 

 

Doç. Dr. Ragıp Kutay KARACA

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Yrd. Doç. Fatma Zeynep ÖZKURT

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.

 

Öğr. Gör. Ömer MEŞEDİLCİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.

 

Faruk BÖLÜKBAŞOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteri

 

Damla ŞAHAN

Enstitüler Öğrenci İşleri Şefi

 

Sinem YENER

Sosyal Bilimler Enstitüsü Memur

 

Türkan ÖZAY

Sosyal Bilimler Enstitüsü Memur

 

Elif Nur SUALP

Sosyal Bilimler Enstitüsü Memur

 

Muhammet Salih YİĞİT

Sosyal Bilimler Enstitüsü Memur

 

Ümran TONBİL

Sosyal Bilimler Enstitüsü İdari Sekreterya