BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ

 KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

a. Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi(Aslı)

b. Doktora için yüksek lisans diploması, (lisansla gelenler hariç). (Aslı)

c. Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)

d. Askerlik Durum Belgesi, (Aslı)

e. Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı).

f. Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)

g. Resim, (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm” ).

h. Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı)

i. Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

1- EVRAK TESLİM FORMU

2- ÖZGEÇMİŞ VE KAYIT FORMU

3- İKAMET BEYAN FORMU

j. ALES Belgesi: (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi